פאה
פרק א'
$360 - Ilana and Mordechai Boehm
פרק ב'
$1800 - Joseph Banda - Ranco Capital
פרק ג'
$1800 - Victor Einhorn - Key City Capital
פרק ד'
$1800 - Yedidye Blau - Ydid Builders
פרק ה'
$1800 - Park Avenue Doors
פרק ו'
$1800 - Avrom Brach - The Cascate Development
פרק ז'
$1800 - Chaim Hersh Jacob - Spinka Partners LLC
פרק ח'
$360 - Anonymous
next page