דמאי
פרק א'
$500 - Yehuda and Dina Schonfeld
פרק ב'
$1000 - Raizy Greenberg
פרק ג'
$500 - Sruly Orzel
פרק ד'
$50 - Anonymous
פרק ה'
$500 - Uncle Mark and Aunt Debbie Blechner
פרק ו'
$5400 - Mordichai S
פרק ז'
$100 - Linda and Chaim Fertig
next page